Utrzymanie ruchu zakładu : kompleksowe lub tylko w zakresie urządzeń dozorowych, kalibracji, pozycjonowania, określania tolerancji i wymagających sprzętu specjalistycznego.

Alokacje urządzeń i maszyn : demontaż, transport, montaż i uruchomienie urządzeń i maszyn łącznie z dokumentami UDT i DTR.