UNCO zajmuje się urządzeniami dźwignicowymi w zakresie:


• dystrybucji
• dostaw i instalacji
• napraw
• modernizacji
• konserwacji
• pomiarów elektrycznych
• dokumentacji technicznej i rejestracyjnej.


UWAGA !!!

Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i przepisami szczególnymi.